uitgelicht-kiddos

Nieuwsbrief December

Kinderfysio in Steenwijk!

Praktijk Fysiotherapie breidt uit met een locatie speciaal voor kinderfysiotherapie in Steenwijk, aan de Meester Zigher ter Steghestraat 9.

We hebben hier in het toekomstig Moeder-Kind Centrum een speciale ruimte om gericht kinderen met motorische achterstanden te kunnen behandelen,’ vertelt Vanessa van Dieren, die de praktijk samen doet met haar collega Inge Kijk in de Vegte.
Indicaties voor kinderfysiotherapeutische behandeling kunnen variëren van zuigelingen met voorkeurshoudingen, schoolgaande kinderen met grof- of fijn motorische achterstanden, schrijfproblemen of bedplassen en obstipatieklachten. ‘We behandelen kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar, zowel op verwijzing van bijvoorbeeld een huisarts, jeugdarts of consultatiebureauarts, maar ook kunnen ouders ons rechtstreeks benaderen.’ De vergoeding voor kinderfysiotherapie wordt rechtstreeks vanuit de basisverzekering vergoed (18 behandelingen), zonder dat dit consequenties heeft voor het eigen risico. ‘Dat geldt ook als kinderen zonder verwijzing bij ons komen,’ vervolgt Vanessa. ‘Bij aanmelding starten wij met het inventariseren van de hulpvraag, vervolgens zal een motorisch onderzoek plaatsvinden, waarna een behandelplan wordt opgesteld.’

Kinderfysiotherapie steenwijkPraktijk Kinderfysio is dagelijks te bereiken via het secretariaat 0521-342083 of via info@praktijkkinderfysio.nl Verdere informatie kunt u vinden op www.praktijkkinderfysio.nl

Naast de nieuwe praktijk in Steenwijk zijn er ook speciale kinderfysiotherapieruimten in de bestaande praktijken in Havelte en Wolvega. Vanessa en Inge zijn beiden gediplomeerd kinderfysiotherapeuten, B.I.G.-geregistreerd, lid van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Kinder- en Jeugdgezondheidszorg (NVFK) en opgenomen in het Kwaliteitsregister (CKR) van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF).

Bron: Steenwijkercourant

Vergoeding fysiotherapie 2017

Maar liefst 70% van de Nederlanders heeft wel eens last van rug- en nekklachten. Dan is het prettig dat u naar de fysiotherapeut kunt gaan, als dat nodig is. Of uw zorgverzekeraar fysiotherapie vergoedt, hangt af van uw leeftijd, de reden waarom u gebruik wilt maken van fysiotherapie en of u een aanvullende zorgverzekering hebt.

vergoeding-2017Bent u jonger dan 18 jaar? Dan vergoedt de zorgverzekeraar maximaal 9 behandelingen per jaar. Als die behandelingen door de fysiotherapeut niet het beoogde resultaat hebben, worden nogmaals 9 behandelingen vergoed.


Als u ouder bent dan 18 jaar krijgt u geen vergoeding vanuit uw basispakket, het is wel mogelijk om voor fysiotherapie een aanvullende verzekering af te sluiten. Houdt u er rekening mee dat Praktijk Fysiotherapie niet verantwoordelijk is voor uw vergoeding voor fysiotherapie.

Houdt u er rekening mee dat u zelf verantwoordelijk bent voor de betaling van uw behandelingen als u geen aanvullende verzekering heeft of als u geen vergoeding meer krijgt vanuit uw aanvullende pakket. Voor deze informatie kunt u contact opnemen met de klantenservice van uw zorgverzekeraar.

Fysiotherapie UffelteFysiotherapie in Uffelte!

Vanaf januari 2016 is Praktijk Fysiotherapie ook gevestigd in Uffelte. U kunt hier terecht bij onze fysiotherapeut Robert Vukmanic voor algemene fysiotherapie, dry needling, shockwavetherapie, oefentherapie, revalidatietraining en manuele therapie. Als het voor u lastig is om de in praktijk te komen, dan kan Robert ook bij u thuis komen. Voor verdere informatie of een afspraak kunt u bellen met onze secretaresse op 0521 – 342083.

Openingstijden feestdagen

Praktijk Fysiotherapie is op maandag 26 december gesloten. Van 27 december t/m 30 december zijn wij beperkt aanwezig wegens vakantie. U kunt wel een afspraak maken bij fysiotherapeuten Hidde van Nuil (Havelte en Appelscha), Robert Vukmanic (Havelte en Uffelte) Teun Mooijman (Havelte en Wolvega) en kinder(bekken)fysiotherapeute Vanessa van Dieren (Havelte, Wolvega en Steenwijk). Onze secretaresse Natasja van Toor zal van 27 december t/m 30 december niet aanwezig zijn,maar u kunt altijd de voicemail inspreken; één van de fysiotherapeuten zal deze dagelijks beluisteren en u zo snel mogelijk terugbellen.

Author Info

Praktijk Fysio

Praktijk Fysiotherapie is al jaren gespecialiseerd in het behandelen van fysiotherapeutische klachten. Met 5 vestigingen in Havelte, Wolvega, Steenwijk, Uffelte en Appelscha biedt Praktijk Fysiotherapie verschillende specialismen die het hele fysiotherapeutische spectrum dekken.