Het Cool 2B Fit programma bij  Fysiotherapie Fit & Fun Plaza te Wolvega

Het programma voor kinderen met overgewicht is gericht op herstel van het evenwicht tussen eten en bewegen, waarbij levensstijlverandering en ouderparticipatie centraal staan. Het richt zich op schoolgaande kinderen in de leeftijd tussen vier en acht en acht en dertien jaar, waarbij rekening wordt gehouden met de individuele behoeften van het kind. Het programma heeft vier pijlers: ouderparticipatie, beweging, gedragsverandering, voeding en voedingsgewoonten.

Grote kracht van het Cool 2B Fit programma is de deskundige begeleiding van zowel een diëtist, gezondheidszorgpsycholoog, kinderfysiotherapeut en een sportinstructeur. Vanuit de verschillende disciplines worden zowel ouder(s) als kind op een positieve manier begeleid in het traject. De cursus wordt grotendeels door de zorgverzekeraar vergoed. Daarnaast is er anderhalf jaar lang een eigen bijdrage van € 15,00 per maand.

Inhoud Cool 2B Fit programma

De cursus duurt in totaal anderhalf jaar en bestaat uit drie verschillende fasen.

Fase 1, intensieve fase (half jaar) 8-13 jaar In de intensieve fase wordt in de eerste drie maanden twee maal per week, de volgende drie maanden een maal per week, in groepsverband gesport. Tevens zijn er zeven ouder-en-kind bijeenkomsten waar groepsvoorlichting en adviezen gegeven worden, maar ook individuele begeleiding plaats vindt door kinderfysiotherapeut, diëtist en psycholoog.

Fase 1, intensieve fase (half jaar) 4-8 jaar Er wordt een half jaar lang 1x per week gesport. Tevens zijn er 13 ouderbijeenkomsten waar groepsvoorlichting en adviezen gegeven worden. De kinderen krijgen aan het einde van elke sportles op een speelse manier informatie over voeding, beweging en gedrag.

Fase 2, sportfase (half jaar) 4-8 jaar en 8-13 jaar In de tweede fase van de cursus (zes maanden) komen de kinderen wekelijks bijeen op een sportschool of sportclub om gezamenlijk te sporten.

Fase 3, follow-up en coach online (1 jaar) 4-8 jaar en 8-13 jaar Na het intensieve programma van een half jaar volgt de follow-up fase. Er zijn 4 follow-ups (elke drie maanden) Tevens worden de kinderen samen met hun ouders een jaar lang, via het coach-online project, begeleid om hun veranderde leefstijl op langere termijn vol te houden. Dat houdt in dat ze elke 2 weken hun gewicht doorgeven via het beveiligde gedeelte van de website Cool 2B Fit. Hierop krijgen ze een reactie terug van de psycholoog.

Cool 2B Fit is in april jl. weer gestart. De volgende groep zal in 2020 van start gaan, de exacte datum volgt nog.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze Fysiopraktijk in Havelte op 0521 – 342083.